Kunst is voor mij een innerlijke drang om schoonheid gestalte te geven. Een doorvoelde intentie krijgt uitdrukking via materie. Sinds mijn kinderjaren was ik steeds actief bezig met het “creëren”. Door zelfstudie, en door mijn professionele opleiding aan de kunstacademie te Antwerpen, heb ik mijn creatieve vermogens verder ontwikkeld. Creatief zijn is voor mij: innoveren, improviseren en inspireren.

Schilderen is mijn passie, een zoektocht naar mezelf en al wat ermee in verbinding staat. Ik ga op zoek naar schoonheid, en tracht die over te brengen naar mensen die dit naar waarde schatten. Het creëren van combinaties met allerhande materialen blijft me voortdurend boeien. Door er intuïtief mee te werken krijgen mijn werken een eigen karakter. Iedere kleur, iedere impressie, iedere boodschap zie ik als een “spirituele werkmap”. Ergens in je hoofd is elk stukje van het werk al gecreëerd, en met de nodige aanpassingen onderweg, wordt elk doek een stukje poëzie.

Enkele jaren geleden ben ik een totaal nieuwe weg ingeslagen met nieuwe inzichten en een eigentijdse benadering. Het hippe woord “change” werd een feit en tevens het begin van een professionele carrière. Ik tracht nu mijn kunstwerken te combineren met bepaalde woontrends, vooral qua kleuren en combinaties. Het op zoek gaan naar een “meerwaarde” die volledig in iemands woning past, is een troef en een stimulans om verder te scheppen.

Maar boven alles wil ik voluit mijn passie beleven, zonder ooit mijn authenticiteit te verliezen. 

Video’s over mijn werk